قزوین،قزوین- تاسیس 1300
قزوین - سبزه میدان - طبقه فوقانی درمانگاه قائم
مدیریت: حسین ساروخانی
فکس: 3338802  
قزوین،قزوین- تاسیس 1300
قزوین- ابتدای خ نادری - طبقه فوقانی بانک سینا
مدیریت: مهدی پیشکاری
تلفن: 33223108  
فکس: 33326292  
قزوین،شهر صنعتی- تاسیس 1300
شهر صنعتی - بلوار سهروردی روبروی مسجد رسول (ص) ساختمان البرز طیقه 1
مدیریت: مسعود امامی
فکس: 32232262  
قزوین،شهر صنعتی- تاسیس 1300
شهر صنعتی- هفت دستگاه - جنب تاکسی کالسکه طلایی
مدیریت: منوچهرحکیمی
تلفن: 32241516  
فکس: 32227515  
قزوین،تاکستان- تاسیس 1300
تاکستان - خ امام (ره) - خ شهید فکوری
مدیریت: جمشید رحمنی
فکس: 35239981  
قزوین،تاکستان- تاسیس 1300
تاکستان- خ امام - پایین تر از خ شهید محرم طبقه فوقانی رادیو لوژی
مدیریت: بهروز طاهرخانی
تلفن: 35241019  
فکس: 3524109  
قزوین،آبیک- تاسیس 1300
آبیک - خ امام - کوچه عطاردی - ساختمان پویا -طبقه اول- واحد2
مدیریت: اسماعیل عبادی
فکس: 32893905  
قزوین،آبیک- تاسیس 1300
آبیک - خ امام -پایین تر از چهارراه عارف ساختمان پارس واحد2
مدیریت: حسن حسن زاده
فکس: 32893905  
قزوین،بوئین زهرا- تاسیس 1300
بوئین زهرا - بلوار امام نرسیده چهارراه دهخدا جنب بانک آینده و تجارتط 2
مدیریت: حسین انصاری
تلفن: 34220710  
فکس: 34220710  
قزوین،محمدیه- تاسیس 1300
محمدیه - خیابان مطهری نبش شقایق 11 ساختمان یاس طیقه سوم واحد6
مدیریت: محسن مرادی
فکس: 32559257  
قزوین،قزوین- تاسیس 1300
قزوین -خ نواب فلکه حسن پور روبروی بانک ملی
مدیریت: هادی نصیری
تلفن: 33351291  
فکس: 33351294  
قزوین،قزوین- تاسیس 1300
قزوین خ رسالت مقابل اداره نخبگان پلاک 1
مدیریت: سید محمد عدنانی
تلفن: 33337236  
فکس: 33337236  
قزوین،شهر صنعتی- تاسیس 1300
شهرصنعتی البرز بلوار سهرودی فرعی 3 ساختمان المهدی طبقه زیر زمین
مدیریت: مختار روشن غیاث
تلفن: 32231021  
فکس: 32231021  
قزوین،تاکستان- تاسیس 1300
تاکستان خ امام جنب بانک مسکن ک رسالت 19 ساختمان ارس
مدیریت: میثم نوری
تلفن: 35236725  
فکس: 32231021  
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 12:52