کارپیشهپشتیبانی 0903 - 7898863ثبت آگهی

چه کاری؟

عنوان شغلی، کلمات کلیدی، یا نام شرکت

کجا؟

استان، شهر
کردستان، سنندج

315 آگهی استخدام

کردستان - سنندج
چند لحظه پیش

درخواست پرستار کودک

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

شاگرد جهت دکه ابیدر

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

نیازبه دونفرخانوم جهته نظافت

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

استخدام فروشنده خانم

استخدام فروشنده خانم - undefined
  • فروشنده
کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

فراخوان بزرگ جذب نیروی انسانی***

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

نیازمند فست فود کار حرفه ای

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

استخدام

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

استخدام بازاریاب

  • بازاریاب
کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

استخدامی جدید+سهمیه بنز

کردستان - سنندج
چند ساعت پیش

به دو نفر کارگر دائمی نیازمندیم