چه کاری؟
کردستان، سنندج
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در سنندج

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 16 - 18 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
بیمه سامان نمایندگی 1166
 در سنندج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 4 - 5 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 3 - 5 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 25 - 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
به چند خودرو دوگانه سوز مدل بالا با راننده خانم و آقا جهت کار در آژانس شهر نیازمندیم با عهد قرارداد با ارگانهای دولتی و شرکت های شخصی داریم جهت سرویس دهی به ادارات و آژانس نیازمندیم با کمترین کمیسیون ...
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 25 - 4 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 2 - 25 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 07:43