چه کاری؟
همدان، همدان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در همدان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
نیمه‌وقت
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
موسوی
 در همدان
شرکت دعوت به همکاری مینماید: تایپ،تبلیغات در فضای مجازی، گویندگی معلم آنلاین و آزمون یار تبدیل فایل صوتی به متن............. شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد محدودیت سنی نداریم محدودیت سوادی...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
امکان دورکاری
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
امکان دورکاری
پروژه‌ای
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 1,000,000 - 1,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 6,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان - عمران و ساختمانی
10 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 04:43