چه کاری؟
چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در شهرکرد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
نیاز مند یک عدد شاتر یا نون سرخ کن خانم واقع درخیابان اقبال لاهوری
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
coca.cola
 در شهرکرد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
laleh
 در شهرکرد
حقوق 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 13 بهمن 1401، ساعت 12:07