چه کاری؟
استان چهارمحال و بختیاری
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در استان چهارمحال و بختیاری

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
**فرصتی استثنایی برای افراد بومی استان چهارمحال و بختیاری** شرکت روژان گستر سپاهان فعال در زمینه تجارت الکترونیک و خدمات بانکداری، خدمات کارتخوان و خودپرداز بانکی در راستای تکمیل نمایندگی خود اقدام به...
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
حقوق 1,300,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در بروجن
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در بروجن
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در بروجن
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
حقوق 4,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
2 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در فرخ شهر
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت ایران استخدام
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی - فوق‌لیسانس - دکترا
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شهرکرد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 08:34