چه کاری؟

کجا؟

در سراسر کشور
لرستان، خرم آباد
فقط آگهی‌های مربوط به کمپین کرونا رو نشونم بده

578 آگهی استخدام در شهر خرم آباد

3 روز پیش
سازمان تامین اجتماعی
لرستان
سازمان تامين اجتماعی به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز واحدهای تابعه، افراد واجد شرايط را از طريق برگـزاری آزمـونكتبی، مصاحبه و طی مراحل گزينش به صورت استخدام پيمانی و يا قراردادی در مراكز ملكی و ...
مشاهده آگهی
3 روز پیش
سازمان تامین اجتماعی
لرستان
سازمان تامين اجتماعی به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز واحدهای تابعه، افراد واجد شرايط را از طريق برگـزاری آزمـونكتبی، مصاحبه و طی مراحل گزينش به صورت استخدام پيمانی و يا قراردادی در مراكز ملكی و ...
مشاهده آگهی
3 روز پیش
سازمان تامین اجتماعی
لرستان
سازمان تامين اجتماعی به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز واحدهای تابعه، افراد واجد شرايط را از طريق برگـزاری آزمـونكتبی، مصاحبه و طی مراحل گزينش به صورت استخدام پيمانی و يا قراردادی در مراكز ملكی و ...
مشاهده آگهی
6 روز پیش
بانک رفاه کارگران
لرستان
بانک رفاه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاری و به منظور تامين نيروی انسانی مورد نیاز بانک از میان افراد واجد شرايط با مدرک تحصيلی کارشناسی جهت شغل بانکدار (تحویلدار ...
مشاهده آگهی
چند ساعت پیش
لرستان، خرم آباد
مشاهده آگهی
1 روز پیش
لرستان، خرم آباد
مشاهده آگهی
1 روز پیش
لرستان، خرم آباد
مشاهده آگهی
1 روز پیش
لرستان، خرم آباد
مشاهده آگهی
1 روز پیش
لرستان، خرم آباد، پتروشیمی
مشاهده آگهی
3 روز پیش
لرستان، خرم آباد، علوی
مشاهده آگهی
اولین کسی باش که آگهی‌های استخدام در شهر خرم آباد رو می‌بینه
شغلی که می‌خواستی رو سمت راست ببین
شنبه 18 مرداد 1399، ساعت 20:06