چه کاری؟
گلستان، گرگان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در گرگان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
شمشیریان
 در گرگان
فقط خانم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
یک شرکت معتبر در زمینه صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی جیدرآباد به تعدادی کارگر خانم ترجیحا" آشنا با خط تولیدمیوه خشک و خشکبار بصورت روزمزد نیاز دارد متقاضیان و واجدین شرایط لطفا"رزومه و حقوق درخوا...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
جوانشیر
 در گرگان
فقط خانم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 2,500,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 9,000,000 - 15,000,000 تومان
پروژه‌ای
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
صنایع کیمیا چوب گلستان
 در گرگان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - وام - ناهار - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
صنایع چوب لاوین مطلق
 در گرگان
حقوق 7,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در گرگان
1 سال سابقه
کارمزدی ماهانه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 4,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 3,000,000 - 3,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
مهر چینه چین کیان
 در گرگان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گرگان
مشارکت در موسسه حقوقی آماده و با سابقه چند ساله به صورت در صدی حداقل با 300 میلیون تومان درآمد ماهیانه حدودا 10 الی 13 تومان
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 06:12