چه کاری؟
هرمزگان، بندرعباس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بندرعباس

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
پزشک عمومی در درمانگاه شبانه روزی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
به یک نفر جهت تمیزکاری آشپذخانه نیازمندیم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 4,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
به یک مرد دیپلم چهار روز در هفته بصورت شبانه روزی با حقوق مکفی در مرکز نگهداری نیازمندیم شماره تماس ***********
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
جهت پخش تراکت تماس بگیرید روزی 200 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 4,200 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 5,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:01