چه کاری؟
خراسان جنوبی، بیرجند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در بیرجند

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
فرد ایران
 در بیرجند
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
حقوق ثابت ماهیانه 100.000.000 ریال + پاداش عملکرد - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی - کلیه مزایای قانونی شامل عیدی و سنوات خدمت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 1 - 2 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
یک نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه تولید گچبری نیازمندیم . یک شیفت (صبح یا عصر ) لطفا فقط تماس بگیرید
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 25 - 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 6 - 9 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 11,111 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 3 تومان
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
توزیع دارویی پوراپخش
 در بیرجند
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - وام - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
توسعه وشه خاورمیانه
 در بیرجند
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - حقوق توافقی + ایاب ذهاب ماهانه - پاداش عملکرد - بیمه تامین اجتماعی از اولین روز همکاری - بیمه تکمیلی بعد از سه ماه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
توزیع دارویی پوراپخش
 در بیرجند
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - وام - کمک هزینه آموزشی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
صنعتی بهشهر
 در بیرجند
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - وام - بیمه درمان تکمیلی
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:46