چه کاری؟
استان خراسان جنوبی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در استان خراسان جنوبی

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 1,800,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
جهت فروش لوازم خانگی در نمایندگی به 2نفر خانم و آقا نیازمندیم.
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 3,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیروی کار جهت شستشوی ماشین در کارواش حقوق به صورت ساعتی میباشد که بسته به افزایش مهارت در طول کار افزایش می یابد جهت صحبت به محل کارواش واقع در حاشیه میدان 7 تیر کارواش پرشیا مراجعه شود
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 03:56