چه کاری؟
مازندران، ساری
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در ساری

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در ساری - جاده قائمشهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
Esmaili
 در ساری - پیروزی
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - طبرستان
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - امام حسین
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
امین .تهران
 در ساری - هولا - ذغالچال
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - شهبند
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
dastori
 در ساری - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
چنگیز نادری
 در ساری - راهبند
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
sina
 در ساری - راهبند
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
کاراموزی
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - بلوار آزادی
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
رضائی
 در ساری - مرکز شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
سید تقی نظرموسوی
 در ساری
فقط آقا
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
حامد
 در ساری - پشت پرورشگاه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - بلوار خزر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
mohammad
 در ساری - 22بهمن
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - مهیار
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - امام رضا
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - فرهنگ
حقوق 8,000,000 تومان
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 03:22