چه کاری؟
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در سایت فوری کار در سراسر کشور

forikar.comدر وبسایت فوری کار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - خلیج فارس
استاد کار اجر نما قزاقی و تعدادی کارگر لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (2 روز پیش)
 در تهران - خلیج فارس
اجرای تیغه چینی دیپلر هایی که وال پست داره -اکیپ فقط ایرانی لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (6 روز پیش)
 در تهران - خلیج فارس
بالا بردن وسایل انباری با آسانسور و همچنین جدا کردن کاغذ دیواری یک واحد 120 متری لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

forikar.comدر وبسایت فوری کار  (6 روز پیش)
 در تهران - خلیج فارس
نقاشی یک واحد مسکونی حدودا 120 مترمربع. در بعضی جاها کاغذ دیواری باید برداشته شود و نقاشی شود رنگ را خودم تهیه میکنم و لطفا فقط قیمت دستمزد بدهید لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دی...
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (1 هفته پیش)
 در کرج - جهانشهر
اجرای 1600 متر سیمان شسته محل پروژه گرمدره با جای خواب لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (1 هفته پیش)
 در کرج - جهانشهر
اجرای آجر نما انگلیسی محل پروژه گرمدره با جای خواب لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (2 هفته پیش)
 در قم - قم
نگهبانی در بوستان (پارک) لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (2 هفته پیش)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
برقکار روزمزد حقوق روز 500 لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (2 هفته پیش)
 در قم - قم
به تعدادی نیروی مجرب و کاری جهت حفاری جای فوندانسیون و کابل در بوستان (پارک) در شهر قم نیازمندم لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (2 هفته پیش)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
کارگر ماهر جهت ملات درست کردن لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (2 هفته پیش)
 در لرستان - لرستان
کندن خاک جهت کابل گذاری در پارک بروجرد لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (دوشنبه 21 اسفند 1402)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
به تعدادی آرماتوربند حرفه ای ایرانی یا افغانی جهت کار تیرچه و فوم در دهکده تهران نیازمندیم حقوق ۵۰۰تا ۶۵۰ بستگی به کار در صورت توانایی کار متری هم داده می شود. لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سا...
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (چهارشنبه 16 اسفند 1402)
 در هرمزگان - هرمزگان
تسویه نقدی پرداخت کامل پس از تایید ناظر لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (دوشنبه 14 اسفند 1402)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
جای خواب لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (پنج‌شنبه 10 اسفند 1402)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
نیازمند آرماتور بند بدون ابزار دستمزدی متری ۳۵۰ شهریار لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (سه‌شنبه 8 اسفند 1402)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
نیازمند بنا - برای مدرسه دولتی نیاز به ساختمان بوفه کم هزینه وایمن داریم لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (دوشنبه 7 اسفند 1402)
 در مشهد - مشهد
متقاضی جذب نیروی ساختمانی روزمزد ، بنای ماهر آجرچین چهارنفر و کارگر ساختمانی ساده 20 نفر لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (دوشنبه 7 اسفند 1402)
 در خلیج فارس - خلیج فارس
نیازمند اوستاکار برای حدود 11 متر دیوارچینی با پنل گچی، و صافکاری احتمالی روی دیوار با گچ و آماده کردن برای نقاشی لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (پنج‌شنبه 3 اسفند 1402)
 در مازندران - مازندران
۵ تا سقف ۲۰۰متری آرماتوربندی لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
forikar.comدر وبسایت فوری کار  (چهارشنبه 2 اسفند 1402)
 در مازندران - مازندران
بیمه دارد جای خواب دارد تسویه طبق پیشرفت کار لطفا هنگام تماس اعلام نمائید پروژه از سایت فوری کار دیده شده است.
مشاهده نتایج بیشتر
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 14:50