چه کاری؟
قزوین، قزوین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در قزوین

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
سلیمی
 در قزوین
کار در منزل کسب و کار پاره وقت در منزل با بهترین درآمد در ماه درامد تا سقف 7 ملیون درماه آن هم به صورت روزانه واریز میگردد به راحتی صاحب کار شوید به راحتی در منزل صاحب درآمد پایدار باشید 11 نوع شغل با...
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
سلیمی
 در قزوین
فقط خانم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 2,000,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین - عمران و ساختمانی
حقوق 250 - 400 تومان
بیمه دارد
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت ایران تلنت (چند ساعت پیش)
تهویه | TAHVIEH
 در قزوین
Full Time
3 سال سابقه
تا 35 ساله
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
بادرود به 100میلیون واسه عروسی نیازدارم،درقبالش چندبرابرسفته محضری وقراردادمیدم بابازپرداخت کلی یاماهانه انجام میشه،بازپرداخت عالی وچشمگیر،عزیزان فقط سفته میتونم بدم ن سندملکی دارم ن چک چون عروسیمون ب...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 1,800,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 05:57