سراسر کشور
فیلترها
فیلترها
سابقه شغلی
مهارت
گوش به زنگ

87,230 کارجو

اسانسور

چند لحظه پیش
37%
مشهد
اسانسور
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

منشی

چند لحظه پیش
39%
رشت
منشی
دکترا

کارجو

چند لحظه پیش
5%
کرج
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند ساعت پیش
5%
اراک
گوش به زنگ استخدام

کراتین کار و ماساژور هستم

چند ساعت پیش
49%
ساری
کراتین کار و ماساژور هستم (خانه مو زهره غلامیان.خودم هم سالن داشتم)
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

نرم افزار حسابداری سپیدار، نرم افزار حسابداری هلو، اکسل

چند ساعت پیش
40%
تهران
کارشناسی حسابداری
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند ساعت پیش
0%
سراسر کشور
گوش به زنگ استخدام

دیپلم

چند ساعت پیش
22%
فلاورجان
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند ساعت پیش
0%
سراسر کشور
گوش به زنگ استخدام

دیپلم

چند ساعت پیش
24%
مشهد
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

زیر دیپلم

چند ساعت پیش
32%
اصفهان
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

کارشناس دفتر فنی

چند ساعت پیش
49%
کرمان
کارشناس دفتر فنی
کارشناسی عمران

کارگر

چند ساعت پیش
37%
کاشان
کارگر
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

بیکار

چند ساعت پیش
52%
نجف آباد
بیکار
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

تدریس

چند ساعت پیش
51%
تهران
تدریس (دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی)
کارشناسی‌ارشد
گوش به زنگ استخدام

بسته بندی

چند ساعت پیش
26%
آمل
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند ساعت پیش
5%
ارومیه
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند ساعت پیش
5%
زابل
گوش به زنگ استخدام

تایپ فارسی

چند ساعت پیش
36%
تهران
کارشناسی حسابداری

نجار

چند ساعت پیش
56%
نجف آباد
نجار (کارگاه نجاری )
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام
چهارشنبه 7 مهر 1400، ساعت 01:33