چه تخصصی؟

مهارت، مدرک تحصیلی، ....

کجا؟

استان، شهر یا سراسر کشور
فیلترها
فیلترها
سابقه شغلی
مهارت
گوش به زنگ

68,905 کارجو

سرپرست کارگاه

چند لحظه پیش
57%
آبیک
سرپرست کارگاه
کارشناسی عمران عمران
گوش به زنگ استخدام

انباردار ساده و نگهبانی و ابدارجی

چند لحظه پیش
65%
اسلامشهر
انباردار ساده و نگهبانی و ابدارجی (ازاد)
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

حسابدار

چند لحظه پیش
66%
تهران
حسابدار (شرکت پیشگامان حساب)
کارشناسی حسابداری

سرپرست کارگاه نظارت

چند لحظه پیش
94%
اهواز- اهواز
سرپرست کارگاه نظارت (سرپرست کارگاه های امیدیه و گناوه - مهندسان مشاور س)
کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع

زیر دیپلم

چند لحظه پیش
47%
تهران
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

منشی

چند لحظه پیش
49%
رشت
منشی
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

دیپلم گرافیک

چند لحظه پیش
40%
سیرجان
دیپلم گرافیک
گوش به زنگ استخدام

رانندگی

چند لحظه پیش
44%
رامهرمز
کارشناسی مهندس عمران - عمران
گوش به زنگ استخدام

آموزشی

چند لحظه پیش
46%
تبریز
کاردانی تربیت بدنی
گوش به زنگ استخدام

دیپلم

چند لحظه پیش
32%
تبریز
دیپلم
گوش به زنگ استخدام

پتینه و کاشی شکسته

چند لحظه پیش
68%
تهران
پتینه و کاشی شکسته
کارشناسی هنر
کارجوی پیشتاز
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند لحظه پیش
10%
پاکدشت
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند لحظه پیش
10%
مشهد
گوش به زنگ استخدام

ازاد

چند لحظه پیش
64%
تایباد
ازاد (ضایعاتی)
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

بسته بندی

چند لحظه پیش
49%
قم
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

ازاد

چند لحظه پیش
78%
کرج- فردیس
ازاد (سازمان میوه وتره بار تهران)
زیر دیپلم
گوش به زنگ استخدام

نقاشی ساختمان

چند لحظه پیش
47%
تهران
نقاشی ساختمان
کاردانی
گوش به زنگ استخدام

مسول فنی

چند لحظه پیش
69%
مشهد- اقباللاهوری
مسول فنی
کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند لحظه پیش
10%
تهران
گوش به زنگ استخدام

کارجو

چند لحظه پیش
10%
تبریز
گوش به زنگ استخدام
سه‌شنبه 1 تیر 1400، ساعت 09:58