چه کاری؟
کرمانشاه، کرمانشاه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کرمانشاه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 2 - 25 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 - 4 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
خانم با روابط عمومی بالا و آشنا به فضای مجازی برای روابط عمومی آموزشگاه هنری سن : ۲۰ الی ۳۰ سال فعالیت به صورت دور کاری حقوق به صورت پورسانتی تا سه ماه اول و پس از آن در صورت رضایت به شکل ماهانه و ث...
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 50 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 50 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 50 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
نام شماره تماس
 در کرمانشاه
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
کاراموزی
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 4 - 6 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 25 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 08:04