کار در شهرکرد
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
حقوق 6 - 15 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
شرکت کوهسار
 در شهرکرد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
سیان صنعت ایرانیان
 در شهرکرد
بیمه دارد
تمام وقت
حقوق اداره کار - بیمه - اضافه کاری - حق ماموریت - حقوق اداره کار - بیمه - اضافه کاری - حق ماموریت - حقوق اداره کار - بیمه - اضافه کاری - حق ماموریت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
مجتمع الکترونیک و هوش مصنوعی دکتر جعفری
 در شهرکرد
حقوق 35,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام وقت، پاره وقت، پروژه‌ای، دورکاری
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - امکان دورکاری - ساعات کاری منعطف - هدایای مناسبتی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
کاشی ارس
 در شهرکرد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بیمه - عیدی - پاداش - سنوات - بیمه - عیدی - پاداش - سنوات - بیمه - عیدی - پاداش - سنوات - بیمه - عیدی - پاداش - سنوات - بیمه - عیدی - پاداش - سنوات - بیمه - عیدی - پاداش - سنوات
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
مجتمع الکترونیک و هوش مصنوعی دکتر جعفری
 در شهرکرد
حقوق 30,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام وقت، پاره وقت، پروژه‌ای، دورکاری
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - امکان دورکاری - ساعات کاری منعطف - هدایای مناسبتی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
حقوق 25 - 5 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
حقوق 3 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
ترانس
 در شهرکرد
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
پروژه‌ای
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهرکرد
حقوق 3 - 35 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:59