کارپیشهپشتیبانی 0903 - 7898863ثبت آگهی

چه کاری؟

عنوان شغلی، کلمات کلیدی، یا نام شرکت

کجا؟

استان، شهر
خوزستان، خرمشهر

55 آگهی استخدام

خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

نیازمند خانم جهت نظافت

خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

به یک کارگر ساده جهت رنگ کاری نیازمندیم

  • رنگ کاری
خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

استخدام فروشنده ( خانم )

استخدام فروشنده ( خانم ) - undefined
  • فروشنده
خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

استخدام راننده با خودرو جهت توزیع غذا

  • راننده
خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

استخدام منشی

استخدام منشی - undefined
  • منشی
خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

استخدام همکار

خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

جذب مربی متخصص گفتاردرمانی درمنزل

خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

نیروی کار خانم و اقا رستوران

خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

استخدام تعدادی کارگر با تجربه

استخدام تعدادی کارگر با تجربه - undefined
خوزستان - خرمشهر
چند ساعت پیش

نیازمند پرستار و مربی کودک ۴ساله در منزل