چه کاری؟
همدان، نهاوند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در نهاوند

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نهاوند
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نهاوند
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نهاوند
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نهاوند
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نهاوند
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در نهاوند
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در نهاوند
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
حقوق 3 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
حقوق 6 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
به یک نفر منشی مطب با شرایط زیر نیازمندیم: خانم مجرد حداقل تحصیلات دیپلم سن بین ۱۸ تا ۳۰ سال ساعت کاری ۱۵ تا ۲۰ دستمزد ماهیانه ۳ ملیون تومان
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در نهاوند
فقط خانم
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در نهاوند
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در نهاوند
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در نهاوند
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در نهاوند
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در نهاوند
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:05