چه کاری؟
خوزستان، آبادان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در آبادان

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
حقوق 2 - 3 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
حقوق 12 - 15 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
هفته ای 2 روز برای اتو کردن و آشپزی کردن . مدت چند ساعت از ساعت 18الی21
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
بیمه دارد
تمام‌وقت
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
حقوق 9 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
حقوق 3 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبادان
حقوق 25 - 3 تومان
پاره وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 03:50