چه کاری؟
خوزستان، آبادان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در آبادان

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
حقوق: 4,000,000 تومان
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
چند لحظه پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: توافقی
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
سابقه کاری: 7 سال
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: پورسانت
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
چند ساعت پیش
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
 در آبادان - عمران و ساختمانی
دیوار
پرداخت: توافقی
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
سابقه کاری: 1 سال
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
بیمه: دارد
سابقه کاری: 1 سال
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
سابقه کاری: 1 سال
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
بیمه: دارد
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
نیازمند پرسنل خانم نظافتچی مطمئن و با تجربه فقط خانم تماس حاصل بفرماید پاسخگویی 24ساعته با تشکر
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
دعوت ب همکاری استخدام درشرکت درزمینه خدمات آی تی ،کارآفرینی،کارشناسی ،فروش آموزش ،مدیریت... زیرنظر نهاد وارگان های دولتی بابروزترین متدهای درآمدی وخدمات مصرفی امکان رشد درآمدی وخدمات مصرفی بدون محدودی...
دورکاری
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: پورسانت
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
دورکاری
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: روزمزد
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
دورکاری
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
حقوق: 35,000,000 تومان
بیمه: دارد
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: ماهانه
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: پورسانت
بیمه: دارد
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: توافقی
نحوه همکاری: تمام وقت
سابقه کاری: 1 سال
دورکاری
چند ساعت پیش
 در آبادان
دیوار
پرداخت: توافقی
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
سابقه کاری: 1 سال
دورکاری
چند ساعت پیش
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 12:22