چه کاری؟
آذربایجان غربی، خوی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در خوی

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
10 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 3,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
1 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
بیمه دارد
امکان دورکاری
کاراموزی
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
‌تمام‌وقت
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 2,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
تمام وقت
3 سال سابقه
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 3,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 2,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 1,000,000 - 1,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
مجوز تاسیس و تجهیزات مدرسه ی غیر دولتی را دارم به دنبال شخصی هستم که با در اختیار گذاشتن ساختمان مناسب با بنده شریک شود
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
حقوق 1 - 2,500,000 تومان
تمام وقت
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
4 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین معماری
 در استان آذربایجان غربی
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
4 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان آذربایجان غربی
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در خوی
تمام وقت
3 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 07:32