چه کاری؟
آذربایجان غربی، خوی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در خوی

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
حقوق 4,500,000 - 5,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
با سلام 3 نفر دختر بچه مدرسه قدس 1 از گوهران تا قدس 1 لطفا تماس بگیرین
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
Maxim
 در خوی
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
حقوق 5,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خوی
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در خوی - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در خوی
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در خوی
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در خوی
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:48