چه کاری؟
استان کردستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در استان کردستان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 2,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سقز
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سقز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سقز
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج - عمران و ساختمانی
به یک نفر نیرو برای کاشی کاری نیاز دارم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قروه
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 1,200,000 - 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
ایران تایپیست
 در سنندج
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
1 سال سابقه
همکاری به صورت کاملا غیر حضوری می باشد و از منزل خودتان همکاری خواهید نمود - تسویه منظم هفتگی دارد و هر چند ترجمه ای که انجام داده باشید، بدون هیچ محدودیتی توسط امور مالی پرداخت خواهد شد
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در سنندج
1 سال سابقه
کارمزدی ماهانه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
پنجره آریا
 در سنندج
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 04:39