کاریابی میعاد از سال 1385 شروع به فعالیت نموده است . ثبت نام کارجو ، ارائه معرفی نامه جهت اشتغال به شرکتهای منطقه ، ثبت نامه بیمه بیکاری و انجام خدمات مربوط به اتباع بیگانه در خصوص صدور و تمدید پروانه کار
آدرس: تاکستان خیابان امام خمینی نبش خیابان شهید محرم
مدیریت: بهروز طاهرخانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 14:15