کاریابی حضوری و اولین کاریابی الکترونیکی شهرستان البرز
آدرس: شهر صنعتی البرز بلوار سهروردی سه راه مدرسه نرسیده به بانک ملی طبقه فوقانی بیمه دانا
مدیریت: ثریا رسولی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:52