کاریابی حضوری و اولین کاریابی الکترونیکی شهرستان البرز
آدرس: شهر صنعتی البرز بلوار سهروردی بعد از دانشگاه کار نبش کوچه بیست طبقه فوقانی بانک شهر
مدیریت: ثریا رسولی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:39