آدرس: تاکستان خیابان امام بعد از چهارراه غفاری کوچه رسالت 19 پلاک 20 ساختمان ارس واحد 5
مدیریت: میثم نوری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:41