آدرس: شهرصنعتی البرز خیابان جابربن حیان روبه روی اژانس کالسکه طلایی
مدیریت: منوچهر حکیمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:42