بزرگترین کاریابی تمام الکترونیک استان قزوین
آدرس: قزوین نوروزیان بلوار پرستار مابین حکمت 20 و 22 ساختمان کیان طبقه دوم واحد سه
مدیریت: محسن میرخوند چگینی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:30