بزرگترین کاریابی تمام الکترونیک استان قزوین
آدرس: قزوین نوروزیان بلوار پرستار مابین حکمت 20 و 22 ساختمان کیان طبقه دوم واحد سه
مدیریت: محسن میرخوند چگینی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 16:00