فعالیت این کاریابی از اردیبهشت ماه 1385 شروع شده است
آدرس: استان قزوین شهر صنعتی البرز بلوار سهروردی روبروی مسجد رسول اکرم طبقه اول
مدیریت: مسعود امامی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 07:17