فعالیت این کاریابی از اردیبهشت ماه 1385 شروع شده است
آدرس: استان قزوین شهر صنعتی البرز بلوار سهروردی روبروی مسجد رسول اکرم طبقه اول
مدیریت: مسعود امامی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 18:19