این کاریابی به مدیریت محمود عدنانی حسینی ومدیریت فنی مهدی عظیمی تاسیس گردیده است
آدرس: قزوین انتهای نادری شمالی ابتدای خیابان رسالت پلاک 1
مدیریت: محمود عدنانی حسینی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:45