کارگر ساده رشت دیوار
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رشت - سلیمانداراب
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در رشت - توشیبا
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در رشت - گاز
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در رشت - عینک
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در رشت - انصاری
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 45 - 15 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در رشت - توشیبا
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در رشت - شهدا
پاره وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در رشت - تختی
حقوق 5 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در رشت - امام حسین
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 هفته پیش)
 در رشت - بلوار گیلان
حقوق 5 - 12 تومان
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 هفته پیش)
 در رشت - توشیبا
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 8 شهریور 1402)
 در رشت - انصاری
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 8 شهریور 1402)
 در رشت - نیکرام
حقوق 12 تومان
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
1 سال سابقه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 11 مهر 1402، ساعت 13:34