کارگر ساده
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام کارگر ساده در شیراز

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - بلوار مدرس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شیراز - وحدت (بلوار مدرس)
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شیراز - خیابان شیشه گری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شیراز - محله انجیر (کلبه)
حقوق 3,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شیراز - جاده کهمره سرخی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - بلوار عدالت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - دروازه اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - دروازه اصفهان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک امیر کبیر
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در شیراز - کوی ولیعصر
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در شیراز - سلطان آباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در شیراز - احمدآباد
به چند کارگر ساده جهت نصب اسپیلت و لوله کشی مسی اسپیلت همراه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در شیراز - شیراز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در شیراز - ابونصر
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در شیراز - جاده کوار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - دانشگاه شهید باهنر
بیمه دارد
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 02:54