کارگر ساده در کارخانه
تهران، تهران
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام کارگر ساده در کارخانه در تهران

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - تهرانپارس غربی
حقوق 11,000,000 - 17,500,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تهران - تهران نو
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - امامت
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
سایر

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - افسریه
حقوق 10,000,000 - 17,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - خاوران
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - تهرانپارس غربی
حقوق 10,000,000 - 17,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - آذربایجان
حقوق 7,500,000 - 16,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تهران - میدان انقلاب
حقوق 8,500,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - تهرانپارس غربی
حقوق 10,000,000 - 17,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - مسعودیه
حقوق 10,000,000 - 17,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - تهرانپارس غربی
حقوق 10,000,000 - 17,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - استاد معین
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - جمهوری
حقوق 7,500,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
صنایع پمپ سعدی اسپی کوه
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بیمه - سنوات - حقوق به موقع
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در تهران - پیروزی
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تهران - یافت‌آباد
حقوق 10,000,000 - 17,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (3 روز پیش)
صنایع پمپ سعدی اسپی کوه
 در تهران
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بیمه - سنوات - حقوق به موقع - بیمه - سنوات - حقوق به موقع - بیمه - سنوات - حقوق به موقع
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تهران - میدان ولیعصر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تهران - میدان ولیعصر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تهران - شادآباد
حقوق 10,000,000 - 17,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 02:46