کارگر ساختمانی
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام کارگر ساختمانی در سراسر کشور

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - خاوران
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
محراب
 در تهران - دریا
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 85 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تهران - شهرک دانشگاه تهران
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خمام
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در مشهد - محله بالا خیابان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اراک
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کوچصفهان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - مشتاق
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در مشهد - الهیه
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
پروژه‌ای
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 9 تومان
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - بهارستان
تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
نیازمند کارگر ساختمانی در بندرعباس ...با جای خواب غذا ..
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - پونک
حقوق 12 - 15 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بروجرد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - زنجان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 12 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کیش
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:03