نگهبان
استان کرمان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان
 در کرمان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 6 - 7 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمان
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در رفسنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سیرجان
حقوق 75 - 12 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
دعوت به همکاری نیروی انتظامات ترجیحا آشنا به کار و حداکثر سن 50 سال نیازمندیم ( ساعت تماس 10 الی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 17 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 1 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در جیرفت
حقوق 137 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سیرجان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
مدیریت عملیات و پیشگیری ، نجات ، اطفاء حریق و سایر رشته های مرتبط حداقل یک سال سابقه کار در آتش نشانی نگهبان
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمان
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 16:05