حراست
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
پاره وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیل درمان - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیل درمان
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - میانرود
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (یک‌شنبه 10 اردیبهشت 1402)
 در شیراز - نیایش
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - گلدشت معالی‌آباد
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - پارک آزادی
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (پنج‌شنبه 24 فروردین 1402)
 در شیراز
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - محله انجیر (کلبه)
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
مهدی طهمورثی
 در شیراز - شهرک امیرکبیر
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شیراز - میانرود
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - ارم
حقوق 135 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - کیان شهر
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شریف‌آباد
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - پارک آزادی
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - علی‌آباد
حقوق 5 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 9 خرداد 1402، ساعت 17:25