نگهبان
استان هرمزگان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کیش
حقوق 10 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قشم
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کیش
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کیش
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میناب
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کیش
حقوق 14 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در میناب
حقوق 4 - 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در میناب
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
دعوت به همکاری نیروی انتظامات ترجیحا آشنا به کار و حداکثر سن 50 سال نیازمندیم ( ساعت تماس 10 الی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در میناب
حقوق 4 - 5 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
پیمان عزیزیان
 در کیش
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بندرعباس
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کیش
بیمه دارد
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کیش
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کیش
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 16:18