کارگر ساده
هرمزگان، بندرعباس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام کارگر ساده در بندرعباس

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 7 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
رستوران کبابی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 5 - 7 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
جهت تکمیل نیرو به تعدادی کارگر ساده افغانی و کارگر ارماتور بندی هم ارزش بگذاریم.فقط پیام بدهید و مشخصات خودتان را بگذارید.میزان حقوق توافقی هست و بستگی به توانایی...
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 3 - 6 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 5 - 75 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 6 مهر 1402، ساعت 01:18