کارگر ساده
خراسان جنوبی، بیرجند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 45 - 55 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بیرجند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 6 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 75 - 9 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 5 - 6 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 5 - 9 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 3 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بیرجند
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بیرجند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:57