چه کاری؟
اصفهان، بهارستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بهارستان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
ساخت انگشتر و پلاک اسم به سلیقه شما
 در بهارستان
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
رسول
 در بهارستان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بهارستان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بهارستان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
dehghani76
 در بهارستان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
حسام هاشمی
 در بهارستان
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بهارستان
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در بهارستان
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
یوسف
 در بهارستان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در بهارستان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
dehghani76
 در بهارستان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در بهارستان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
مرادمحمدی
 در بهارستان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (6 روز پیش)
 در بهارستان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
ماشین سازی آرتین
 در بهارستان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بهارستان
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بهارستان
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام کاریابی نوید مبارکه (چند ساعت پیش)
 در استان اصفهان
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی نوید مبارکه (چند ساعت پیش)
 در استان اصفهان
مدرک کاردانی
در تلگرام کاریابی نوید مبارکه (چند ساعت پیش)
 در استان اصفهان
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 07:58