چه کاری؟
استان اصفهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
کفش انتخاب
 در اصفهان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در نجف آباد
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - ارغوانیه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کاشان
کاراموزی
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - جلفا
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - خانه اصفهان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - بهارستان
حقوق 3 - 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - بهارستان
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نجف آباد
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - لاله
حقوق 25 - 5 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
فراورده های گوشتی تانیس نصف جهان
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق توافقی - بیمه تکمیلی - پاداش - حقوق ثابت - اضافه کار - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - صبحانه و ناهار - پرداختی حقوق 7.000.000 تومان بدون قید و شرط - پورسانت و سایر مزایا - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - هدایای مناسبتی - پرداختی حقوق 7.000.000 تومان بدون قید و شرط - پورسانت و سایر مزایا - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - هدایای مناسبتی - پاداش های هدف
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در اصفهان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بین 14 تا 17 میلیون تومان ماهیانه به همراه سایر مزایای نقدی و غیر نقدی انگیزشی - بین 8 تا 10 میلیون تومان ماهیانه به همراه سایر مزایای نقدی و غیر نقدی انگیزشی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
تلفر
 در اصفهان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - سرویس ایاب و ذهاب اصفهان - سرویس ایاب و ذهاب اصفهان
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
ایستا سازان برج سپانو
 در اصفهان
حقوق 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
پاداش - پورسانت - هدایای مناسبتی - تسهیلات گردشگری - حقوق ثابت - پورسانت فروش - حق ماموریت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
MASOOUD
 در اصفهان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
آموزشگاه دانش پژوهان
 در اصفهان
فقط آقا
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
نوین صنعت اصفهان
 در دولت آباد
فقط آقا
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - شهرک کاوه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - قائمیه
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
احمد
 در بهارستان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 06:12