چه کاری؟
استان اصفهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
کیامهر
 در اصفهان - رهنان
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
حقوق 50,000 - 100,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - احمدآباد
حقوق 5 - 6 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - شیخ صدوق
از کسب و کار سنتی خسته شدی؟ ساعت ها وقت و زمان میزاری اما باز آخر ماه کم میاری؟ دلت میخواد بدون فعالیت فیزیکی و تخصصی خاص به درآمد بالا برسی؟ فرصت بی نظیری برات بوجود آوردیم تا بتونی به تمام خواسته ها...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - جاوان بالا
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - ارغوانیه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - مارنان
حقوق 4 - 6 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - خمینی‌شهر
حقوق 6 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - بیدآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - بهارستان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - دهنو
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - جلفا
پروژه‌ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - رباط
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ابریشم
نیمه‌وقت
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان
حقوق 125,000 - 350,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - آیینه خانه
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نجف آباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - خمینی‌شهر
‌تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در بهارستان
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - ناژوان
پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 13 فروردین 1402، ساعت 12:39