کارگر ساده
آذربایجان شرقی، میانه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میانه
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در میانه
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میانه
حقوق 4 تومان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در میانه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در میانه
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در میانه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
یه کارگر ساده برای کار در رستوران نیازمندیم بیمه دارد هر وعده
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در میانه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
فقط آقا
از 18 تا 25 ساله
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 7 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 - 5 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5 - 6 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بکار گیری چند نفر نگهبان با شرایط ذیل: 1-نداشتن سو پیشینه و اعتیاد
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4,500 - 4 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در میانه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 17:05