چه کاری؟
آذربایجان شرقی، میانه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در میانه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در میانه
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در میانه
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در میانه
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
مشاور
 در میانه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در میانه
بازنشسته باشد و وسیله ایاب ذهاب داشته باشد.
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
فففف
 در میانه
فقط خانم
پروژه‌ای
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در میانه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در میانه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در میانه
نگهبانی از ساعت ۴ بعد ازظهر تا ۸ صبح
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در میانه
امکان دورکاری
کاراموزی
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
اکبر
 در میانه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در میانه
امکان دورکاری
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
MMD.SUZUKI
 در میانه
سلام وارزادب. دوستان بنده 36سالمه مجرد راننده ترانریت بین المللی..هستم.اما دیگر دنبال کاردرکشورخود.ومخصوصن شهرخوددرشرکتها.وامسال اینجورجاها برای همیشه هستم تااخربازنشستگی پاگرد بعد بازنشستگی هم..باتجر...
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در میانه - میانه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در میانه
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در میانه - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در میانه
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در میانه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در میانه
حقوق 6,000,000 - 20,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در میانه
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 03:04