حسابدار
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - پل پیرنیا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جابینجا (2 روز پیش)
رنگ سازی پاییز | Paeez Color
 در شیراز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - صبحانه - حقوق کامل اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
در وبسایت ایران استخدام (1 روز پیش)
 در شیراز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
نوید خوش پارسیان
 در شیراز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
تولیدی پرشین درب آسیا
 در شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوار نوآوران،...
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
بیمه - حقوق اداره کار و در صورت تجربه کافی توافقی
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
تعاونی حامی اقتصاد سلامت تیرازیس
 در شیراز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه - حقوق ثابت
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
صنایع غذایی استارلند
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بیمه - حقوق ثابت
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در شیراز
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شیراز - سلطان آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
پولاد ورزان کیمیا
 در شیراز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق مکفی
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شیراز - بریجستون
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (2 روز پیش)
 در شیراز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - بلوار ارتش
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
نمایندگی سایپا
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - ناهار
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:53