از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

درآمد یک حسابدار چقدر است؟

حسابدار

1400/07/30
وحید جهاندیده
بستگی به تجربه و اطلاعاتش داره
20:23
1 پاسخ
2 تایید
حسابدار - آقا
تکمیل ضمائم فاکتورها و صدور سند و ثبت آنها بایگانی و حفظ اسناد تهیه گزارشات مورد نیاز مافوق شامل گزارش ماهانه حسابهای نقدی و تعهدی سایر وظایف مرتبط ارجاع شده از طرف مافوق انجام کلیه امور مالی ش...
1400/09/12
وحید جهاندیده
حداقل 5
17:32
1 تایید
1401/03/30
مهسا جدیدی
وحید جهاندیده
بستگی به تجربه و اطلاعاتش داره
من هستم
04:39
1401/04/02
علیرضا روزبهانی
اینقدر خودتون و شغل حسابداری رو کم اهمیت نکنید حداقل حقوق یه حسابدار دیگه زیر ۸تومن نیست 
01:14
حسابدار
شرایط احراز : • تسلط به یک یا چند نرم افزار حسابداری متداول • دارای روابط عمومی بالا (هم بشکل حضوری/هم تلفنی) • دارای ضامن معتبر – بسیار مهم • آشنا به امور بانکی و مراجعه به ادارات و شرکت ها و آگاهی ...
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 05:52