دنبال کن

درآمد یک حسابدار چقدر است؟

حسابدار

1400/07/30
وحید جهاندیده
بستگی به تجربه و اطلاعاتش داره
20:23
1 پاسخ
2 تایید
شرکت تبلند
حسابدار
یک نفر جنسیت: خانم
1400/09/12
وحید جهاندیده
حداقل 5
17:32
1 تایید
1401/03/30
مهسا جدیدی
وحید جهاندیده
بستگی به تجربه و اطلاعاتش داره
من هستم
04:39
1401/04/02
علیرضا روزبهانی
اینقدر خودتون و شغل حسابداری رو کم اهمیت نکنید حداقل حقوق یه حسابدار دیگه زیر ۸تومن نیست 
01:14
3 تایید
آبان انرژی سازان
حسابدار
استخدام آبان انرژی سازان آبان انرژی سازان در تهران (منطقه ۲، طرشت) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید حسابدار جنسیت: خانم، آقا سابقه کار: دارای سابقه کار نوع همکاری...
1401/07/12
افشارقربان بیگی
حسابدار یا کمک حسابداربا سابقه ۱ الی ۲  سال در شرکت تولیدی ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان 
حسابدار با سابقه ۳ سال در شرکت تولید ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان 
حسابدار با سابقه ۵ سال در شرکت تولید ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان 

رئیس حسابداری ۱۷۰۰۰.۰۰۰ تومان 
مدیر مالی دارای ۷ سال سابقه مفید در شرکت تولیدی   ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ الی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان .

لازم به توضیح است کارشناسی حسابداری با معدل بالای ۱۶ طبق استاندارهای نرخ تعیین شده این موارد می باشد . نیاز به نوعی است هرحسابداری به اندازه پتانسیل شرکت نرخ ها محدود است . 

برای حسابدارانی که سابقه کار نیز ندارند طبق وزارت کار می باشد .
15:19
7 تایید
1402/05/26
حمید رضا بریری
حسابدار تو ایران مفهومی بجز میرزانویسی..وحسابسازی ندارد..البته امروز ایران
حسابداری برای یک سرمایه گذاری .مثبت وبدون حاشیه..مرکز ثقلاین سرمایگذاری خواهد..البته حسابدار
پس برای یک حسابدار حقوق معقول باید برای اهمیت کارش قائل.شد...هرچند.اینجا  کلااز جغرافیای کسب وکار خارج..ودر یک گریز از مرکز  ازدور خارج میشویم
اقای کار فرماا
اولا..حسابدار را عالم بر حرفه خود انتخاب کن..وبرای صیانت از حق وحقوق خودت.وحرفه اقتصادیت..حقوق قابل ملاحظه.در نظر بگیر......
15:16
2 تایید
یک‌شنبه 31 تیر 1403، ساعت 08:12