از دوستات نظر بگیر

حقوق یک حسابدار در ماه چقدر است؟

حسابدار

1400/08/23
مهدی علیمی
حقوق حسابدار؟ 
10:49
1 تایید
استخدام حسابدار
کارخانه دکا کوشان آرمانی(پیشرو در صنعت کفش و صندل)جهت تکمیل کادر اداری در جستجوی حسابدار میباشد.از دوستانی که جویای کار و دارنده مدرک حسابداری میباشند دعوت به همکاری میکند...فقط نیروی خانم جهت ارسال ر...
1400/09/05
5تا7
14:00
1400/09/12
وحید جهاندیده
5تا 15
17:30
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400، ساعت 11:11