برنامه نویس
البرز، کرج
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در کرج - میدان کرج
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (4 روز پیش)
 در کرج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
پرداخت حقوق ماهیانه بصورت کاملا منظم در انتهای هر ماه - پاداش بهره وری سالانه - بیمه تکمیلی - صبحانه و نهار - سرویس ایاب و ذهاب
در وبسایت ای استخدام (5 روز پیش)
 در کرج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
پرداخت حقوق ماهیانه بصورت کاملا منظم در انتهای هر ماه - پاداش بهره وری سالانه - بیمه تکمیلی - صبحانه و نهار - سرویس ایاب و ذهاب

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت جابینجا (1 روز پیش)
مالتینا | Malltina
 در کرج
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
آموزشگاه فنی و حرفه ای آریانام
 در کرج
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
به صورت پاره وقت جلسه ای می باشد و به صورت تمام در صورت رضایت بعد از چند ماه بیمه و حقوق ثابت خواهد بود
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
آموزشگاه فنی و حرفه ای آریانام
 در کرج
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
1 سال سابقه
دارای حقوق ثابت ماهیانه و بعد از چند ماه در صورت رضایت کاری بیمه هم خواهند داشت - به صورت پاره وقت جلسه ای می باشد و به صورت تمام در صورت رضایت بعد از چند ماه بیمه و حقوق ثابت خواهد بود
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
فنی و مهندسی رایان تجارت الکترونیک مهام
 در کرج - کرج، منطقه ۵، گلشهر
حقوق 14,000,000 - 18,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - وام
در وبسایت جابینجا (1 روز پیش)
مالتینا | Malltina
 در کرج
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت جابینجا (1 روز پیش)
مالتینا | Malltina
 در کرج
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (4 روز پیش)
برزین صنعت کوشا
 در کرج
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
حقوق و مزایا بصورت توافقی متناسب با توانایی های فرد - پرداخت کلیه مزایای قانون کار - اضافه کاری - پاداش - هدایای مناسبتی - بیمه تامین اجتماعی - پرداخت به موقع حقوق - امنیت شغلی - ناهار - حقوق و مزایا بصورت توافقی متناسب با توانایی های فرد - پرداخت کلیه مزایای قانون کار - اضافه کاری - پاداش - هدایای مناسبتی - بیمه تامین اجتماعی - پرداخت به موقع حقوق - امنیت شغلی - ناهار - حقوق و مزایا بصورت توافقی متناسب با توانایی های فرد - پرداخت کلیه مزایای قانون کار - اضافه کاری - پاداش - هدایای مناسبتی - بیمه تامین اجتماعی - پرداخت به موقع حقوق - امنیت شغلی - ناهار
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در کرج - هشتگرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
سیمیا صنعت توسن
 در کرج - نظرآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - ناهار - حقوق ثابت و مزایا - اضافه کار - بیمه از روز اول
در وبسایت جابینجا (چند ساعت پیش)
رایان فن کاواندیش | Ariotek
 در کرج
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت جاب ویژن (1 روز پیش)
ARIOTECH
 در کرج - شهرک بهارستان
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
خاور پرس
 در کرج
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
خاور پرس
 در کرج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - صبحانه - ناهار
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
تیم یار
 در کرج - شهرک بنفشه
تمام وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
نیک آوا پیشرو
 در کرج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
بیمارستان نور شهریار
 در کرج
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
پرداخت به موقع حقوق - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - پرداخت کارانه و پاداش - برخورداری از مزایای رفاهی شامل تسهیلات بانکی، خدمات پزشکی و درمانی - ارائه آموزش های کاربردی و تخصصی - محیط کار پویا، سالم، علمی و محترمانه - دارای امنیت شغلی پایدار - پرداخت به موقع حقوق - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - پرداخت کارانه و پاداش - برخورداری از مزایای رفاهی شامل تسهیلات بانکی، خدمات پزشکی و درمانی - ارائه آموزش های کاربردی و تخصصی - محیط کار پویا، سالم، علمی و محترمانه - دارای امنیت شغلی پایدار - پرداخت به موقع حقوق - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - پرداخت کارانه و پاداش - برخورداری از مزایای رفاهی شامل تسهیلات بانکی، خدمات پزشکی و درمانی - ارائه آموزش های کاربردی و تخصصی - محیط کار پویا، سالم، علمی و محترمانه - دارای امنیت شغلی پایدار
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
تکنولوژی آب شهری و صنعتی ایران
 در کرج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
حقوق مکفی - بیمه - بیمه تکمیلی - پنجشنبه تعطیل
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:52