برنامه نویس
اصفهان، اصفهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 هفته پیش)
مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی اصفهان
 در اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
حقوق 8,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
مدرک کارشناسی
بدون نیاز به سابقه
از 21 تا 40 ساله
سرویس
آگهی پیشرانآگهی پیشران
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 هفته پیش)
آروین سیستم سپنتا
 در اصفهان - خ سجاد
مدرک کارشناسی - کارشناسی ارشد
بدون نیاز به سابقه
از 22 تا 42 ساله
آگهی پیشرانآگهی پیشران
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (2 هفته پیش)
فروغ روشن پاسارگاد
 در اصفهان - دروازه شیراز
مدرک کارشناسی
بدون نیاز به سابقه
از 17 تا 35 ساله
آگهی پیشرانآگهی پیشران

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
حقوق 3,500,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (1 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 1,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (1 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 5,000,000 - 10,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان
حقوق 1,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (1 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 250,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان
حقوق 1,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان
حقوق 3,500,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (چهارشنبه 8 شهریور 1402)
مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی اصفهان
 در اصفهان - دانشگاه صنعتی
حقوق 8 - 15 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
استخدام 2 نفر
از 20 تا 40 ساله
سرویس
آگهی پیشرانآگهی پیشران
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (یک‌شنبه 5 شهریور 1402)
مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی اصفهان
 در اصفهان - دانشگاه صنعتی
حقوق 8,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
استخدام 2 نفر
از 20 تا 40 ساله
سرویس
آگهی پیشرانآگهی پیشران
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (1 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 1,500,000 - 15,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (1 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 6,000,000 - 10,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (1 روز پیش)
رصد سرمایه هوشمند | Rasad
 در اصفهان
حقوق 14,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 3,500,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 2,500,000 - 7,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 500,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 230,000 - 230,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (1 روز پیش)
رصد سرمایه هوشمند | Rasad
 در اصفهان
تمام‌وقت - کاراموزی
مدرک کارشناسی
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 250,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - هدایای مناسبتی
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (4 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 150,000 - 150,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
تجارت الکترونیک هامون
 در اصفهان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - سرویس رفت و برگشت - فضای استراحت - پرداخت عیدی و سنوات بصورت ماهیانه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 8 مهر 1402، ساعت 13:11