کارگر ساده
کرمانشاه، کرمانشاه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 - 5 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 75 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 55 تومان
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 75 - 10 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6 - 75 تومان
تمام وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 4 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
امیرطاها
 در کرمانشاه
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 - 6 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:20