کارگر ساده
مرکزی، اراک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در اراک
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 4 - 5 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 6 - 9 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 45 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
باسلام ی کارگر میخوام براوردست جوشکاری گاز کارش سبکه.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 9 - 12 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 8 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:59