نگهبان
مرکزی، اراک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
حقوق 5 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
حقوق 5 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اراک
حقوق 35 - 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اراک
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
حقوق 6 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اراک
حقوق 15 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
parscoders.comدر وبسایت پارسکدرز  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 750,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 9 تومان
تمام‌وقت
5 سال سابقه
ponisha.irدر وبسایت پونیشا  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 1,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
oilindustry.irدر وبسایت صنعت نفت ایران  (6 روز پیش)
 در سراسر کشور
از مهندسین عمران- تکنسین برق و حراست و انباردار جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می شود. مرحله نازک کاری، اسکلت فلزی و تست جوش 3- انباردار با 5سال سابقه کار آشنا به نرم افزار سپیدار 4-...
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 14:48